Αρχική


ΤΕΙ ΠελοποννήσουΤο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Erasmus+. Από το 1996 το Ίδρυμά μας συμμετέχει ενεργά λειτουργώντας ως φορέας υποδοχής και προέλευσης για εκατοντάδες εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές, διδάσκοντες και διοικητικό προσωπικό, τόσο του Ιδρύματος όσο και ξένων Ιδρυμάτων που συμμeτέχουν στο Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στον δικτυακό μας τόπο και να λάβετε πληροφορίες και υλικό σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+, καθώς επίσης και να επικοινωνήσετε με το προσωπικό του τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

 

    Δείτε εδώ τον Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ECHE) του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

 

    Δείτε εδώ την Δήλωση Πολιτικής Erasmus (EPS) του ΤΕΙ ΠΕλοποννήσου & δείτε εδώ τη Στρατηγική Διεθνοποίησης του ΤΕΙ Πελοποννήσου.