Χρηματοδότηση

Η χορήγηση της χρηματοδότησης για σπουδές Erasmus υπολογίζεται βάσει του πίνακα χρηματοδότησης για Σπουδές Erasmus ανά χώρα υποδοχής και πραγματοποιείται σε 2 φάσεις:
  • 80%: εντός 45 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης και εφόσον έχει κατατεθεί το ποσό της χρηματοδότησης από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
  • 20%: με την επιστροφή του φοιτητή και αφού προσκομίσει τα έγγραφα που προβλέπονται μετά την επιστροφή (Supervisor’s Report, Έκθεση Σπουδών και Transcript of Records)

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές μας ότι στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του προγράμματος ERASMUS+ 2015, έχει αλλάξει τα ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει ο φοιτητής που μετακινείται για σπουδές η για πρακτική άσκηση. Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές αυξήθηκε κατά 50 ευρώ μηνιαίως, ενώ το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για πρακτική άσκηση αυξήθηκε κατά 20 ευρώ μηνιαίως.

Επίσης για τους φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες παραμένει η προσαύξηση των 100 ευρώ ανά μήνα, αλλάζουν όμως τα κριτήρια με τα οποία καθορίζονται οι ομάδες αυτές.
1. Οι φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα λαμβάνεται υπόψη το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα ως 10.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος, ενώ όποιος έχει συμπληρώσει και το 25ο έτος της ηλικίας του θα λαμβάνεται υπόψη το ατομικό εισόδημα του φοιτητή ως 10.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.

2. Οι φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο οικείο θεσμικό πλαίσιο, των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.