Διαδικασία Συμμετοχής

Πριν την αναχώρηση στο εξωτερικό
Ο φοιτητής ή φοιτήτρια θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:
Υποβολή στον Ακαδημαϊκό Συντονιστή του Τμήματος των παρακάτω:
 • Αναλυτική Βαθμολογία
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
 • Επιλογή φοιτητή από τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή
Αποστολή στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής των παρακάτω:
 • Student Application
 • Learning Agreement (Κατόπιν κοινής συννενόησης φοιτητή- Ακαδημαϊκού Συντονιστή- Ιδρύματος Υποδοχής)
 • Αναλυτική βαθμολογία
 • Αίτηση για στέγαση στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής (εφόσον διαθέτει φοιτητικές εστίες ή υπηρεσία εύρεσης στέγασης)
 • Ακολουθεί αποδοχή από το Τμήμα Υποδοχής και απόφαση του Τμήματος του ΤΕΙ
 • Κατάθεση Εγγράφων και διαδικασίες στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου:
 • Φωτοτυπία ταυτότητας και φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ, ΔΟΥ)
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας
 • Φωτοτυπία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενειας
 • Υπογραφή Σύμβασης (εις διπλούν)
 • Παραλαβή από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου του Χάρτη Φοιτητή Erasmus

Κατά τη διάρκεια των σπουδών στο εξωτερικό
Ο φοιτητής ή φοιτήτρια κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο εξωτερικό οφείλει:
 • Να επισκεφθεί το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος Υποδοχής για να παραλάβει τον ενημερωτικό οδηγό εισερχόμενων φοιτητών
 • Να τηρεί τους κανόνες της Σύμβασης που έχει συνάψει με το ΤΕΙ Πελοποννήσου
 • Να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς του Ιδρύματος Υποδοχής
 • Να παρακολουθεί και να συμμετέχει στις προβλεπόμενες μορφές αξιολόγησης του Ιδρύματος Υποδοχής
 
Μετά την επιστροφή
Μέσα σε ένα μήνα από την επιστροφή από το εξωτερικό, ο φοιτητής ή η φοιτήτρια θα πρέπει να καταθέσει στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου  τα παρακάτω:
 • Supervisor’s Report
 • Transcript of Records
 • Έκθεση Σπουδών