Χρηματοδότηση


Η χορήγηση της χρηματοδότησης για Πρακτική Άσκηση Erasmus υπολογίζεται βάσει του πίνακα χρηματοδότησης για Πρακτική Άσκηση ανά χώρα υποδοχής και πραγματοποιείται σε 2 φάσεις:

  • 80%: εντός 45 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης και εφόσον έχει κατατεθεί το ποσό της χρηματοδότησης από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  • 20%: με την επιστροφή του φοιτητή και αφού προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που προβλέπονται μετά την επιστροφή

 

 

Χώρα υποδοχής

 

Μηνιαίο ποσό επιχορήγησης (€)

Ομάδα 1
Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα

Δανία, Ιρλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία

450

Ομάδα 2
Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα

Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισλανδία, Τουρκία

400

Ομάδα 3
Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα

Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

350

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές μας ότι στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του προγράμματος ERASMUS+ 2015, έχει αλλάξει τα ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει ο φοιτητής που μετακινείται για σπουδές η για πρακτική άσκηση. Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές αυξήθηκε κατά 50 ευρώ μηνιαίως, ενώ το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για πρακτική άσκηση αυξήθηκε κατά 20 ευρώ μηνιαίως.

Επίσης για τους φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες παραμένει η προσαύξηση των 100 ευρώ ανά μήνα, αλλάζουν όμως τα κριτήρια με τα οποία καθορίζονται οι ομάδες αυτές.
1. Οι φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα λαμβάνεται υπόψη το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα ως 10.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος, ενώ όποιος έχει συμπληρώσει και το 25ο έτος της ηλικίας του θα λαμβάνεται υπόψη το ατομικό εισόδημα του φοιτητή ως 10.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.

2. Οι φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο οικείο θεσμικό πλαίσιο, των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.