Φορείς Υποδοχής

Επιλέξιμοι Φορείς Υποδοχής
  • Oποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:

- δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)

- δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·

-κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών/επαγγελματικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων·

-ερευνητικό ινστιτούτο

- ίδρυμα

- σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου, από την προσχολική ως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης, επίσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων)·

  • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ·
  • φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής
  • συμβουλευτικής και ενημέρωσης·
  • ένα ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε χώρα του προγράμματος, στο οποίο έχει απονεμηθεί Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 
 
Mη επιλέξιμοι Φορείς Υποδοχής
  • Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων οργανισμών (ο αναλυτικός κατάλογος είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο ec.europa.eu/institutions/index_el.htm)
  • Οργανισμοί που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ, όπως οι Εθνικές Μονάδες Erasmus+ (προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και/ή διπλή χρηματοδότηση).
 
Προσφερόμενες Θέσεις
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ μπορείτε να αναζητήσετε ανά χώρα, πόλη και ειδικότητα στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα erasmusintern.org, στο ακόλουθο σύνδεσμο: https://erasmusintern.org
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφιστούμε την προσοχή των φοιτητών στο ότι σε καμία περίπτωση δεν υποχρεώνονται να καταβάλουν χρηματικό αντίτιμο για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Erasmus+. Όποτε αυτό τους ζητείται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώνουν σχετικά το γραφείο Erasmus+ του Ιδρύματός τους.
nike dunk high black leather chair for sale | Reflective' — Ietp - Adidas girls adidas baseline rose gold boots for women V2 'Citrin Non - adidas dark green slides on sale on craigslist