Προϋποθέσεις συμμετοχής

Προϋποθέσεις συμμετοχής
 
Επιλέξιμοι να συμμετέχουν είναι όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν στο ΤΕΙ Πελοποννήσου και προτίθενται να μετακινηθούν σε μια χώρα που συμμετέχει στο LLP/Erasmus, δηλαδή τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου: Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Ελβετία και η υπό ένταξη χώρα Τουρκία.
 
 

Χώρα

Κωδικός

Αυστρία

AT

Βέλγιο

BE

Βουλγαρία

BG

Γαλλία

FR

Γερμανία

DE

Δανία

DK

Ελβετία

CH

Ελλάδα

GR

Εσθονία

EE

Ηνωμένο Βασίλειο

UK

Ιρλανδία

IE

Ισλανδία

IS

Ισπανία

ES

Ιταλία

IT

Κροατία

HR

Κύπρος

CY

Λετονία

LV

Λιθουανία

LT

Λίχτενσταιν

LI

Λουξεμβούργο

LU

Μάλτα

MT

Νορβηγία

NO

Ολλανδία

NL

Ουγγαρία

HU

Πολωνία

PL

Πορτογαλία

PT

Ρουμανία

RO

Σλοβακία

SK

Σλοβενία

SI

Σουηδία

SE

Τουρκία

TR

Τσεχία

CZ

Φινλανδία

FI