Προϋποθέσεις συμμετοχής


Πρακτική Άσκηση - Προϋποθέσεις συμμετοχής

Επιλέξιμοι να συμμετέχουν είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν στο ΤΕΙ Πελοποννήσου, εφόσον έχουν πιστοποιημένη γνώση μιας ξένης γλώσσας και πληρούν τις προϋποθέσεις του Τμήματος για την πραγματοποίηση Πρακτικής (π.χ να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα ειδικότητας). Οι χώρες που μπορούν να μετακινηθούν για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω του Erasmus+ είναι τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και πέντε  χώρες που δεν αποτελούν μέλη της ΕΕ αλλά θεωρούνται χώρες του προγράμματος.

Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ): Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο.

Χώρες του προγράμματος που δεν αποτελούν μέλη της ΕΕ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Τουρκία και Σερβία (από Ιουνιο του 2019)

Η Πρακτική άσκηση μέσω Erasmus+ μπορεί να πραγματοποιηθεί, είτε:

α) Στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών (υποχρεωτική Πρακτική εξάσκηση)

β) Ως εθελοντική πρακτική στα πλαίσια απόκτησης εργασιακής εμπειρίας

γ) Πρακτική για πρόσφατα απόφοιτους, εφόσον έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα πριν την αποφοίτηση τους. Στην περίπτωση αυτή η Πρακτική πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός ενός έτους μετά την αποφοίτηση του φοιτητή.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του ΤΕΙ Πελοποννήσου.


 
Nike shoes | Nike Release Dates