Σπουδές


Βάσει των Διμερών Συμφωνιών που έχει συνάψει το ΤΕΙ Πελοποννήσου με Ιδρύματα του εξωτερικού, οι φοιτητές μπορούν να μεταβούν για σπουδές σε κάποιο από αυτά τα Ιδρύματα, για ένα διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 3 μηνών ή μεγαλύτερο του ενός έτους. Αυτό το διάστημα καθορίζεται από την Διμερή Συμφωνία.

Το πρόγραμμα Erasmus τους εξασφαλίζει μια υποτροφία με σκοπό την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών που θα αντιμετωπίσουν, απαλλαγή από τα δίδακτρα στο εξωτερικό και αναγνώριση της περιόδου των σπουδών που διανύουν στο ξένο Πανεπιστήμιο.

nike dunk high black leather chair for sale | Women's Nike shoes, clothing and accessories