Αρχική

Το ΤΕΙ Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνοποίησής του, υπέγραψε πρόσφατα διμερείς συμφωνίες για κινητικότητα 
μέσω του προγράμματος Erasmus+ με τα κάτωθι ιδρύματα:
ISMA, το οποίο βρίσκεται στη Ρίγα της Λετονίας
Adana Science and Technology University, το οποίο βρίσκεται στα Άδανα της Τουρκίας.
Υπενθυμίζεται ότι μέσω του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να χρηματοδοτηθούν κινητικότητες φοιτητών για σπουδές ή πρακτική άσκηση και προσωπικού για διδασκαλία ή επιμόρφωση.
Για να δείτε ποιές κινητικότητες (π.χ. σπουδές, διδασκαλία ή επιμόρφωση) και από ποια ακαδημαϊκά τμήματα του ΤΕΙ μπορούν να χρηματοδοτηθούν, παρακαλούμε  συμβουλευτείτε τον πίνακα.