Αρχική

Στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνοποίησής του, το ΤΕΙ Πελοποννήσου υπέγραψε πρόσφατα μνημόνια συνεργασίας για εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς, και ερευνητικούς σκοπούς με πανεπιστημιακά ιδρύματα εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ειδικότερα, υπεγράφησαν μνημόνια συνεργασίας με τα κάτωθι ιδρύματα: