Αρχική

 Κάθε χρόνο δίνεται σε περίπου 1.200 νέους η ευκαιρία να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να μάθουν περισσότερα για την ΕΕ χάρη στα προγράμματα πρακτικής άσκησης. Τα περισσότερα όργανα της ΕΕ διοργανώνουν περιόδους πρακτικής άσκησης διάρκειας 3 έως 5 μηνών για νέους πτυχιούχους πανεπιστημίου.
Προβλέπονται αμοιβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης για απόφοιτους ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
μη αμοιβόμενες θέσεις για φοιτητές.
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.