Θέσεις Πρακτικής


Ανακοινώνουμε ενημέρωση που λάβαμε μέσω ΙΚΥ από τη Διπλωματική Ακαδημία του ΥΠΕΞ σχετικά με δύο αμοιβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης στην αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στα Σκόπια. Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες μετακινήσεις δεν μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Erasmus+. Πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις εδω.