Αρχική


Παρακαλείστε να λάβετε μέρος στην διαδικτυακή έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα αποτελέσματα και την επίδραση του προγράμματος Erasmus+, η οποία αφορά συμμετέχοντες και μη.

Η έρευνα θα μετρήσει την επίδραση της κινητικότητας σε διαφορετικούς τομείς όπως επιτυχίες φοιτητών στην αγορά εργασίας, πρακτικές διδασκαλίας προσωπικού, επίδραση προγράμματος στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαιδευσης, κ.α.

Οι φοιτητές παρακαλούνται να χρησιμοποιήσουν τον σύνδεσμο http://www.studentsurvey.che-consult.de και τα μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού τον σύνδεσμο http://www.mobility-survey.org/

Σημειώνεται ότι η συλλογή δεδομένων γίνεται ανωνυμα και ότι οι υπευθυνοι για την διεξαγωγή της έρευνας δεν είναι σε θέση να ταυτοποιήσουν τους συμμετεχοντες εκτός εάν οι ίδιοι επιλέξουν να καταχωρήσουν προσωπικά στοιχέια τους κατά την διάρκεια της έρευνας.