Θέσεις Πρακτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+ έχει υιοθετήσει μια γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητες και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση. Στα πλαίσια αυτά, προσφέρονται στα άτομα με ειδικές ανάγκες δυνατότητες επιπλέον χρηματοδότησης για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
Οι φοιτητές, καθηγητές και τα μέλη του προσωπικού με ειδικές ανάγκες που οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κινητικότητάς Erasmus+ για την περίοδο 2017/2018, μπορούν να ενημερωθούν για τις δυνατότητες και τις διαδικασίες επιπλέον χρηματοδότησης καθώς και τα έντυπα αιτήσεων στον ακόλουθο  σύνδεσμο: