Θέσεις Πρακτικής

Σχετικά με την δυνατότητα πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 παρακαλούμε όπως δέιτε το επισυναπτόμενο αρχείο εδώ.