Θέσεις Πρακτικής

Σας ενημερώνουμε για την προσφορά θέσης πρακτικής στο Παν/μιο του Maribor στη Σλοβενία.
 
Προθεσμία αιτήσεων: 31/1/2017
 
Χρονικό διάστημα πρακτικής άσκησης: 1/4/2017-30/9/2017
 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο: